Akcja „Podziel się kurtką” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Akcja „Podziel się kurtką”

W ubiegłym miesiącu uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję „Podziel się kurtką”, która odbyła się pod patronatem Leszczyńskiego Stowarzyszenia Banku Żywności. Akcja miała na celu zbiórkę kurtek damskich, męskich, dziecięcych, szalików, czapek, rękawiczek w przedszkolach, szkołach oraz w zakładach pracy.
Szkolne Koło Wolontariatu ogłosiło zbiórkę, która zakończyła się ogromnym powodzeniem. Zebraliśmy ogromne paczki z kurtkami i innymi okryciami wierzchnimi. Wolontariusze LBŻ oraz młodzież przekazywała zebrane dary potrzebującym na dziedzińcu stowarzyszenia przy placu Metziga w Lesznie.
Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc i wasze wielkie serca.