Akcja wymiany osłon wałów teleskopowo-przegubowych – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Akcja wymiany osłon wałów teleskopowo-przegubowych

30 listopada w hali mechanizacji ZSPT CKU w Bojanowie odbyło się szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi wałów teleskopowo-przegubowych, po którym uczniowie technikum rolniczego obserwowali wymianę uszkodzonych osłon wałów.
Akcja została zainicjowana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i miała na celu uświadomienie uczniom oraz przybyłym rolnikom, zagrożeń wynikających z pracy wałów bez sprawnych osłon. Uczniowie mieli możliwość uzupełnienia osłony w wałach, które są używane w gospodarstwie rolnym rodziców.
Akcja cieszyła się dużym powodzeniem. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy w rolnictwie.
Bardzo dziękujemy panu Michałowi Pawliczukowi oraz panu Łukaszowi Rojdzie, przedstawicielom Izby Rolniczej w powiecie rawickim, za zorganizowanie warsztatów połączonych z akcją edukacyjną.