Andrzej Golejewski, absolwent naszej szkoły – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych