Czynić dobro!! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Czynić dobro!!

Uczniowie i nauczyciele ZSPT CKU w Bojanowie mimo pandemii, nauki zdalnej i utrudnionego dotarcia do szkoły wykazali się ogromnym sercem, empatią oraz poczuciem odpowiedzialności.

W grudniu w naszej szkole odbyła się zbiórka dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu, w którą społeczność naszej szkoły bardzo się zaangażowała.
W tym miejscu wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!
Wszyscy wiemy, że więcej przyjemności daje dawanie niż branie.