Druk 3D w technikum informatycznym – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Druk 3D w technikum informatycznym

Modelowanie przestrzenne rozwija wiele umiejętności i kompetencji. Modelowanie 3D rozwija umiejętności przestrzenne, wizualizację przestrzenną, rotację wyobrażeniową, rozwija myślenie analityczne i matematyczne.
Wszystkie te umiejętności zdobywają uczniowie technikum informatycznego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie.
Dzięki pracowniom wyposażonym w drukarki 3d
realizowane jest uczenie przez odkrywanie, z wykorzystaniem i jednoczesnym rozwijaniem umiejętności związanych z nauką,
technologią i inżynierią.
(P.Gano)