Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024

6 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu 2024. W tym dniu miliony ludzi na całym świecie jednoczą się pod hasłem „Działajmy razem na rzecz lepszego Internetu”. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. DBI już dawno wykroczył poza grupę krajów członkowskich UE i obecnie obchodzony jest już w ponad 180 krajach na całym świecie. Uczniowie klasy 1TW podczas zajęć z pedagogiem zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa w sieci, a dzisiejsze zajęcia są początkiem inicjatywy dla uczniów ZSPT CKU w Bojanowie, która pozwoli zadbać o poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego i świadomego korzystania z zasobów cyfrowych.