Dzień Chłopaka – Dzień Ziemniaka – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych