DZIEŃ PATRONA – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

DZIEŃ PATRONA

W dniu 13 stycznia 2020 r. społeczność ZSPT CKU w Bojanowie wraz z przedstawicielami powiatu, gminy, Towarzystwa Koleżeńskiego Bojanowiaków, byłych dyrektorów szkoły i historyka-regionalisty pana Henryka Hejduckiego świętowała Dzień Patrona. Uroczystość przybliżyła i upamiętniła Powstańców Wielkopolskich. Z tej okazji zostały wręczone dyplomy, nagrody i wyróżnienia dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce oraz udział w konkursach.

Część artystyczną przygotowała pani Ilona Pazoła-Szymańska, która została wyróżniona za znalezienie się na liście stu najlepszych lekkoatletów z okazji stulecia 1919-2019 przez PZLA.