Genetyka na lekcjach biologii w ZSPT CKU w Bojanowie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Genetyka na lekcjach biologii w ZSPT CKU w Bojanowie

Genetyka to potężny dział biologii. Zdecydowanie wiąże się z współczesnością. Terapie genowe, choroby genetyczne, ekspresja informacji genetycznej, geny, genom, genotyp, biologia molekularna – to zagadnienia poruszane szczególnie w trakcie kształcenia biologicznego. Techniki badań stosowanych obecnie umożliwiają ustalanie pokrewieństwa między gatunkami, ustalanie rodzicielstwa, klonowanie, modyfikacje genetyczne, na których opiera się inżynieria genetyczna i biotechnologia.
Należy zawsze pamiętać jednak, aby nie zatracić się tylko w „szkiełku”, gdyż jeszcze obok jest konkretne zwierzę, roślina, bakteria – a zatem ciężko odseparować genetykę od biologii klasycznej. Zuza, uczennica klasy 3TW jednak wie, że ta wiedza to siła, to narzędzie do zdobywania nowych horyzontów.
Nie ma to jak chromosom X i helisa DNA na bicepsach.
—-
A w tle w pełni kwitnienia złotlin japoński Kerria japonica 'Pleniflora’
(odmiana o pełnych kwiatach, bardzo popularna).
SP