Historia w terenie, historia z innej perspektywy – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych