Konkurs „PRZEMOC MOIMI OCZAMI” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Konkurs „PRZEMOC MOIMI OCZAMI”

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji „Dziecko w Centrum” zaprasza do udziału
w konkursie pod nazwą „PRZEMOC MOIMI OCZAMI”.
Konkurs potrwa do 30 kwietnia 2023 roku.
W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.
Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach:
a) Kategoria I: plakat, fotografia, ulotka,
b) Kategoria II: spot lub materiał filmowy (czas trwania do 45 sekund).
Ideą konkursu jest przedstawienie zjawiska przemocy oczami uczestnika konkursu w jednej z dwóch zaproponowanych kategorii.
Konkurs jest związany z corocznym Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Szczegóły w Decyzji/Regulaminie oraz u pedagoga szkolnego.