Konkurs Wiedzy o Antyku – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Konkurs Wiedzy o Antyku

Dn. 20 grudnia w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy o Antyku zorganizowany przez Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Uczniowie zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi wiadomości z zakresu mitologii greckiej i rzymskiej oraz historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Najlepsze wyniki uzyskało dwoje uczniów z klasy V TIW, Magda Nowaczyk oraz Jakub Kossowski.
Niestety, do drugiego etapu konkursu nie udało się zakwalifikować żadnemu z uczestników. Pomimo tego, dziękujemy Wam za udział i liczymy, że następnym razem, powiedzie się wszystkim zdecydowanie lepiej!
Iwona Janowicz, Danuta Cieślak, Bogusław Kosel