Ksiądz Paweł i wszystko jasne – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych