Kształcenie zawodowe w rolnictwie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Kształcenie zawodowe w rolnictwie

„Kształcenie zawodowe w rolnictwie – trzymiesięczny staż w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii”.
6 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie z uczniami technikum rolniczego oraz technikum weterynarii, które dotyczyło staży zagranicznych.
Pan Piotr Pietrzak, kierownik Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu przedstawił uczniom założenia projektu zawodowego realizowanego ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego (FERS), który przewidziany jest na lata 2021-2027. Tak jak w ubiegłym roku, kolejne osoby wyjadą na trzymiesięczny staż zagraniczny.