Lekcja angielskiego – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Lekcja angielskiego

Uczniowie klasy 1AB podczas lekcji języka angielskiego pracowali według nowoczesnej metody odbioru tekstu czytanego, która ma na celu rozbudzić w uczniu myślenie krytyczne. Uczniowie wspaniale poradzili sobie z tym zadaniem oraz udoskonalili umiejętność sprawnego przyswajania informacji z tekstów różnego pochodzenia.
Podczas lekcji zostały wykorzystane magazyny anglojęzyczne, słowniki, książki dla młodzieży i dzieci, książki ze słownictwem branżowym oraz teksty o kulturze innych krajów.