,,Lekcja o mediacji” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

,,Lekcja o mediacji”

Pojawiające się w życiu sytuacje konfliktowe, bardzo często dotykają młodych ludzi. Konsekwencje, które są wynikiem braku umiejętności radzenia sobie w trudnych przypadkach, mogą być bardzo poważne.
Czym jest konflikt?
Co to są sytuacje konfliktowe?
Co jest źródłem konfliktu?
Jakie są wyjścia z sytuacji konfliktowej?
Uczniowie klasy I TW w ramach ,,Kółka Historycznego z elementami wiedzy o społeczeństwie”, które prowadzi pani Ewa Bergmann wzięli udział w ,,Lekcji o mediacji.” Jest to kolejna odsłona z serii projektów edukacyjnych prowadzonych przez Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Celem skutecznej realizacji postulatu budowania świadomości prawnej młodzieży jest przybliżenie problemów prawnych związanych z ich codziennością, z istnienia których często nie zdają sobie sprawy, dlatego też Ministerstwo Sprawiedliwości kontynuuje serię programów edukacyjnych kierowanych do osób młodych. W ramach projektu uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą dowiedzieć się, czym jest mediacja, kim jest mediator, w jakich sprawach uczeń czy jego bliscy mogą skorzystać z mediacji?