LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie na podstawie § 11 b i § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)  i po analizie wniosków kandydatów  informuje o  typach i kierunkach kształcenia szkół dla młodzieży w roku szkolnym 2020/2021:

-Branżowa Szkoła I Stopnia -oddział wielozawodowy

-Technikum:

* oddział TI w zawodzie technik informatyk,

* oddział TW w zawodzie technik weterynarii.

Poniżej znajdują się listy zakwalifikowanych do podanych powyżej oddziałów.

http://zsptbojanowo.pl/wp-content/uploads/2020/08/12.08.2020-Listy-zakwalifikowanych.pdf

Wskazane osoby proszone są o niezwłoczne dostarczenie oryginałów dokumentów do sekretariatu szkoły w celu wyrażenia woli nauki w ZSPT CKU w Bojanowie.