MULTIMEDIALNA GRA EDUKACYJNA BioSmartFarm – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

MULTIMEDIALNA GRA EDUKACYJNA BioSmartFarm

W miniony piątek uczniowie klas pierwszej i drugiej technikum weterynarii wzięli udział w części webinarium pt. ,,Multimedialna gra edukacyjna BioSmartFarm możliwości zastosowania w procesie kształcenia”. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu Moniki Piotrowskiej reprezentującej Wydziału Organizacji Szkolnictwa i Nadzoru Pedagogicznego, Departament Oświaty i Polityki Społecznej , Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prelegentka przedstawiła temat wyzwań jakie niesie ze sobą wprowadzenie zasad Europejskiego Zielonego Ładu. Zmianie ulegnie również kształcenie w szkołach rolniczych.
W drugiej części spotkania przedstawiono zasady gry BioSmartFarm oraz jej obszary tematyczne. Głównym celem gry jest edukacja z zakresu prowadzenia zrównoważonego rolnictwa. Gra próbuje pokazać, jak współczesne rolnictwo, nawet na poziomie niewielkich gospodarstw rodzinnych, może stać się obszarem zrównoważonym, chroniącym bioróżnorodność, środowisko, klimat i nadal efektywnie produkować żywność. Podczas gry uczeń ma uświadomić sobie skalę nowych zjawisk, które mają go zainspirować do wprowadzenia zmian w swoim gospodarstwie rolnym.
Gra jest materiałem edukacyjnym i będzie wykorzystywana przez uczniów i słuchaczy kierunków rolniczych ZSPT w procesie kształcenia.
Webinarium odbyło się w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.