Nagrody – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Nagrody

Dnia 8 grudnia w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Młodzież ze szkół powiatów: gostyńskiego, leszczyńskiego i rawickiego odbierała dyplomy z rąk Tadeusza Waczyńskiego, Dyrektora delegatury leszczyńskiej Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wicestarosty Rawickiego Jakuba Morysona.
W swoich wystąpieniach obaj panowie podkreślali rolę mądrej i dążącej do realizacji marzeń młodzieży w kształtowaniu przyszłości.
Stypendystą naszej szkoły został Szymon Wawrzyniak, uczeń technikum weterynarii.
Gratulujemy!
Życzymy Szymonowi dalszych sukcesów i spełniania marzeń!