Nasiona z firmy Osadkowski – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Nasiona z firmy Osadkowski

20 kwietnia otrzymaliśmy od firmy Osadkowski S.A. nasiona roślin do wysiewu na gruntach ZSPT CKU w Bojanowie. Uczniowie klasy pierwszej technikum rolniczego, bardzo chcieli zobaczyć co znajduje się w opakowaniach. Zaczęliśmy od rozpoznawania nasion. W tym tygodniu wykonamy jeszcze uprawę przedsiewną i siew. Zgodnie z założeniami postanowiliśmy zadbać o glebę poprawiając jej strukturę poprzez wysiew mieszanki MaisPro TR Greening 50, firmy DSV.
Dzięki uprawie roślin zawartych w mieszance gleba osiągnie większą stabilność wodną i nośność. Komponenty mieszanki powinny intensywnie się ukorzenić tworząc nowe korytarze korzeniowe, które pomogą kolejnym roślinom w płodozmianie w okresach suszy.
Gatunki zimotrwałe będą stanowiły skuteczną ochronę gleby przed erozją aż do kolejnej wiosny. Firma Osadkowski podarowała nam również mieszankę traw przeznaczoną do wysiewu na grunty orne. Uczniowie dzięki tej uprawie poznają technologię produkcji siana, które będzie stanowiło paszę dla zwierząt utrzymywanych w szkolnym gospodarstwie.
Bardzo dziękujemy firmie Osadkowski za nasiona do wysiewu. Dziękujemy również panu Mateuszowi Gniatkowskiemu, reprezentującemu dział doradztwa i rozwoju, za okazaną pomoc.
(E. Bergmann)