Nasze Małe Ojczyzny – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Nasze Małe Ojczyzny

Historia więźniarek politycznych z łagru w Bojanowie.
Żyjemy w czasach pokoju. Dzisiejsza młodzież nie musi walczyć o wzniosłe ideały jakimi są wolność i niepodległość. Z historii i literatury wiemy jednak, że młodzi ludzie często stawali do walki z zaborcą, okupantem lub systemem. Po II wojnie światowej Polska stała się państwem komunistycznym, podporządkowanym dyrektywom ZSRR.
W latach 1952-1956 w więzieniu w Bojanowie istniał łagier dla dziewcząt. Przebywały w nim młode kobiety skazane za działania antypaństwowe. Po często brutalnych przesłuchaniach i wydaniu wyroku skazującego przewożono je transportem kolejowym do Bojanowa, gdzie poddawane zostały reedukacji. Więźniarki polityczne pochodziły z różnych części Polski. Łącznie w bojanowskim łagrze przebywało 111 młodych dziewcząt w wieku 17-21 lat oraz 16 kobiet w wieku od 22-25 lat. Do dnia dzisiejszego zachowała się część zabudowań i mury bojanowskiego więzienia. Obecnie na tym terenie mieści się Szkoła Podstawowa w Bojanowie.
Historię 127 dziewcząt, więźniarek politycznych z Bojanowa przedstawia książka Agnieszki Sławińskiej pt. ,,Więźniarki polityczne z Bojanowa. Łagier dla dziewcząt w latach 1952-1956″.
Zachęcamy do przeczytania książki o młodych bohaterkach dla których hasło ,,Bóg, Honor ,Ojczyzna” stawiane było ponad własne szczęście i wolność.
Więcej informacji znajdziecie na classroom kółka historycznego z elementami wiedzy o społeczeństwie.
Dziękujmy pracownikom Biblioteki Publicznej w Bojanowie za udostępnienie materiałów.