Ogólnopolski Dzień Trzeźwości – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Ogólnopolski Dzień Trzeźwości

Z okazji tego dnia młodzież wzięła udział w spotkaniu profilaktycznym z pedagogiem oraz zaproszonymi gośćmi z rewiru dzielnicowych miasta Bojanowa.
W trakcie spotkania poruszona została tematyka picia alkoholu przez Polaków- częstotliwości, obniżającego się wieku pijących alkohol oraz jego działania na organizm. Zwrócono uwagę, że nadmierne jego spożywanie powoduje negatywne konsekwencje zdrowotne, społeczne, często również i konflikty z prawem.
Zainteresowanie młodzieży zwróciły sygnały, przedstawione przez pedagoga, świadczące o tym, że pojawił się ,,problem z piciem”. Pani kierownik rewiru Katarzyna Łacinik, omówiła problemy oraz konsekwencje prawne wynikające z jazdy na tzw. ,, podwójnym gazie”.
Zapoznała również z procedurą ,, Niebieskiej karty” chroniącej rodziny, w których dochodzi do przemocy. Przedstawione podczas spotkania treści wzbogaciły młodzież w wiedzę oraz skłoniły do przemyśleń i refleksji.
(I. Pazoła-Szymańska)