Partnerzy szkoły- firma Osadkowski – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Partnerzy szkoły- firma Osadkowski

W dniu 16 marca uczniowie technikum rolniczego uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Osadkowski SA. Tematem zajęć było nawożenie mineralne w uprawach roślin. Prowadził je Mateusz Gniatkowski z Działu Doradztwa i Rozwoju.
Na spotkaniu omówione zostały problemy dotyczące typów nawożenia, wrażliwości poszczególnych gatunków roślin na niedobory składników pokarmowych i fazy krytyczne roślin. Uczniowie mieli również okazję przypomnieć sobie podstawowe wiadomości z zakresu funkcji makro i mikroelementów, pierwiastków plonotwórczych i ochronnych oraz faz rozwojowych roślin uprawnych.
Pan Mateusz zwrócił szczególną uwagę na fakt, że planowanie nawożenia zawsze zaczynamy od wykonania prób glebowych. Ważnym elementem jest ustalenie pH gleby. Jednym z tematów omówionych na spotkaniu było zagadnienie kontroli rozkładu poprzecznego wysianego nawozu. Precyzja i wydajność nawożenia to istotne cechy, którymi musza wyróżniać się nowoczesne rozsiewacze nawozów. Warto o tym pamiętać podczas zakupu maszyny. Rozsiewacz również podlega kalibracji przed wysiewem nawozu i każdy rolnik powinien o tym pamiętać.
Bardzo dziękujemy panu Mateuszowi Gniatkowskiemu z firmy Osadkowski SA za dawkę wiedzy, która jest niezbędna przyszłym rolnikom.
Czekamy na kolejne spotkanie!