PODZIĘKOWANIA – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

PODZIĘKOWANIA


Koniec roku szkolnego to upragniony okres odpoczynku dla społeczności szkolnej oraz czas zmian. Po wakacjach żegnamy nauczycieli odchodzących na zasłużoną emeryturę lub zmieniających miejsce pracy.

Serdecznie dziękujemy im:

za rzetelną i oddaną pracę zawodową,
za pełne zaangażowania działania podejmowane
na rzecz rozwoju szkoły, krzewienie jej tradycji
i dbałość o jej dobre funkcjonowanie,
za gotowość do dzielenia się doświadczeniem
i budowanie relacji międzyludzkich.
Niech uznanie całej społeczności szkolnej
daje poczucie satysfakcji z dobrze wypełnianej
pracy i misji pedagoga, a wdzięczność
będzie źródłem siły na dalsze lata życia.

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy ZSPT CKU