Prace polowe trwają! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych