Program SKS – Szkolny Klub Sportowy – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Program SKS – Szkolny Klub Sportowy

Miło nam zakomunikować, że nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego program SKS – Szkolny Klub Sportowy.
Program ten ma celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego.
Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu.
Grupa może liczyć maksymalnie 20 uczniów.
W celu zapisów i szczegółowych informacji prosimy o kontakt uczniów z panem Damianem Bartkowiakiem poprzez dziennik elektroniczny.
Dni i godziny zajęć poznamy w tym tygodniu. Informacja pojawi się na naszej stronie internetowej.