PROJEKT POWER – PRAKTYKI ZAGRANICZNE – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

PROJEKT POWER – PRAKTYKI ZAGRANICZNE

W związku z projektem POWER – 2019-1-PL01-KA102-062732 „Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie” nasi uczniowie przygotowują się do wyjazdu do Hiszpanii.
Mimo czasu wakacyjnego trwają szkolenia językowe, kulturowe i zagraniczne. Dzięki nim uczniowie nie tylko zdobywają nowe umiejętności językowe i poznają obcą kulturę, ale również integrują się i nabywają pewności siebie.