„Przez żołądek do serca” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

„Przez żołądek do serca”

W minioną środę, 6.10.2021r uczniowie klas pierwszych przygotowali domowe wypieki. Były one sprzedawane na przerwach po 3zl.za kawałek. Środki uzyskane ze sprzedaży ciasta to kwota 280.17zl. Są one przeznaczone na pomoc dla Marysi z Brenna.
Dziękujemy uczniom i rodzicom za okazane serce!