,,Rolnictwo ekologiczne- szansa dla rolników i producentów” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

,,Rolnictwo ekologiczne- szansa dla rolników i producentów”

Konferencja ,,Rolnictwo ekologiczne- szansa dla rolników i producentów”
W dniu wczorajszym, uczniowie klasy pierwszej technikum rolniczego, Jakub Jadach oraz Paweł Mosiek z nauczycielką, panią Ewą Bergmann byli uczestnikami konferencji online pod tytułem ,,Rolnictwo ekologiczne-szansa dla rolników i konsumentów”.
Konferencja została zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Uczestników spotkania powitał Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa.
Na konferencji przedstawiono plan działania na kolejne lata w zakresie wsparcia producentów rolnych prowadzących gospodarstwa ekologiczne oraz planowane nowe rozwiązania w tym zakresie. Prelegenci zwrócili szczególną uwagę na to, że równolegle z rolnictwem ekologicznym musi się rozwijać wiedza konsumentów. To konsument tworzy popyt na dany towar.
Warto zaznaczyć ,że w nowych rozwiązaniach gospodarstwa ekologiczne otrzymają większe wsparcie finansowe. Na konferencji przedstawiono również planowane zasady certyfikowania, znakowania oraz kontroli produktów ekologicznych.