Spotkanie z Piotrem Napierałą, Łowczym Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Spotkanie z Piotrem Napierałą, Łowczym Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie.

Na terenie naszej szkoły odbyło się spotkanie z Piotrem Napierałą, Łowczym Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie. Podczas okazjonalnej wizyty Wicestarosta Jakub Moryson wręczył Łowczemu podziękowanie od Starosty Rawickiego za nieodpłatne przekazanie środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce i Osieku.

Pobyt Łowczego w szkole był także okazją do rozmowy o możliwości nawiązania współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim w Lesznie w zakresie przekazywania uczniom wiedzy z hodowli zwierzyny, ochrony rodzimych gatunków zagrożonych wyginięciem, wiedzy przyrodniczej i kynologicznej, a także właściwej gospodarki rolnej oraz w kontekście dbania o siedliska zwierzyny występującej na terenach pól i łąk.