Światowy Dzień Wody – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych