Szkoła Pamięta-Cmentarz Parafialny w Bojanowie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Szkoła Pamięta-Cmentarz Parafialny w Bojanowie

25 października grupa uczniów razem z wicedyrektorem szkoły, panią Iloną Pazołą-Szymańską, wybrała się na cmentarz parafialny w Bojanowie.
Uczniowie co roku, przed Świętem Zmarłych, odwiedzają groby nauczycieli, którzy kiedyś pracowali w naszej szkole. Niejednokrotnie byli oni wsparciem w każdej dziedzinie życia dla swoich wychowanków i mieli ogromny wpływ na ich przyszłość.
Podczas pobytu na cmentarzu, młodzież uporządkowała groby zmarłych nauczycieli i zapaliła znicze. Następnie, uczestnicy udali się pod grób-pomnik Powstańców Wielkopolskich. Teren wokół pomnika oraz płyta zostały uporządkowane. Na znak pamięci i wdzięczności zapalono znicze.
Udział w akcji jest lekcją historii, patriotyzmu oraz pracy na rzecz swojej Małej Ojczyzny.
E.B.