Szkoła pamięta – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Szkoła pamięta

W październiku przystąpiliśmy do udziału w akcji pt. ,,Szkoła pamięta”, której patronatem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Jakie działania realizowaliśmy w ramach tego projektu?
Oto kilka z nich:
• odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci i poznanie związanej z nimi historii;
• uporządkowanie bezimiennych i opuszczonych grobów w okolicy;
• odszukanie pamiątek rodzinnych (zdjęcia, przedmioty) przekazywanych z pokolenia na pokolenie ;
• zorganizowanie wycieczki patriotycznej.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zaplanowanych przedsięwzięciach.
Mimo zakończenia akcji, my nadal będziemy upamiętniać ważne rocznice, wydarzenia i zasłużone osoby z naszego regionu i kraju.
Relacje z tych działań możecie śledzić na szkolnym Fb oraz stronie szkoły.