,,Szkoła ZSPT w barwach jesieni” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

,,Szkoła ZSPT w barwach jesieni”

Grafika komputerowa pozwala nam połączyć miłość do malarstwa z nowymi technologiami.
Oto jedna z wyróżnionych prac konkursu fotograficzno-malarskiego z wykorzystaniem grafiki komputerowej ,,Szkoła ZSPT w barwach jesieni”.