Szkolenie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Szkolenie

Dn. 29 maja br. uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie brali udział w szkoleniu dotyczącym pozyskiwania Funduszy Europejskich dla młodzieży.
Pani Małgorzata Skorupska-Golec Specjalista ds. Funduszy Europejskich z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie przedstawiła zagadnienia związane z działaniami:
– Działanie 6.9 Wspieranie uczenia się przez całe życie,
– Działanie 6.4 Wsparcie pracowników i pracodawców programu FE dla Wielkopolski,
– Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
– Europejska pożyczka na samozatrudnienie w ramach programu FERS 2021-2027,
Wsparcie PARP oraz Erasmus dla młodych przedsiębiorców.
Uczniowie uważnie wysłuchali szkolenia i poszerzyli wiedzę z zakresu Funduszy Europejskich.
B.K.