Szkolenie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Szkolenie

W dniu13 kwietnia 2023 r. młodzież z I i II klasy technikum rolniczego brała udział w szkoleniu prowadzonym przez specjalistę firmy Osadkowski. Szkolenie to odbyło się na polach produkcyjnych i dotyczyło rozwoju oraz uprawy najważniejszych roślin ozimych w Polsce – pszenicy i rzepaku.
Nasi przyszli rolnicy dowiedzieli się jakie są najczęstsze choroby i szkodniki, które im zagrażają oraz poznali zabiegi uprawowe i ochronne.
Ciekawe, że słodyszek rzepakowy kiedy wyjdą pąki kwiatowe nie tylko szkodzi. Jak się okazuje bierze on udział w zapylaniu kwiatów tegoż właśnie rzepaku.