„Szlakiem Piastowskim” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

„Szlakiem Piastowskim”

W poniedziałek, 20 marca uczniowie klasy I TW wraz z opiekunami odbyli wycieczkę do Poznania „Szlakiem Piastowskim”.
Uczniowie w trakcie zwiedzania najstarszych zabytków miasta prezentowali swoje referaty dotyczące historii i przeznaczenia odwiedzanych obiektów.
Oczywiście, odwiedziliśmy także poznańskie koziołki.