Współpraca z Firmą Osadkowski-kolejne szkolenie PROfesjonalistów – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Współpraca z Firmą Osadkowski-kolejne szkolenie PROfesjonalistów

W dniu 12 maja uczniowie technikum rolniczego uczestniczyli w warsztatach polowych zorganizowanych przez firmę Osadkowski.
Jednym z tematów było rozpoznawanie chorób i szkodników roślin uprawnych . Profesjonalna ochrona opiera się na znajomości faz rozwojowych roślin oraz występowaniu zagrożenia patogenami i szkodnikami w określonych fazach. Ważnym aspektem uprawy jest również utrzymanie odpowiedniej struktury gleby.
Szkolenie prowadził pan Mateusz Gniatkowski, manager z Działu Doradztwa i Rozwoju w firmie Osadkowski. Zwrócił on szczególną uwagę na problemy związane z erozją gleb i sposobami jej przeciwdziałania.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć uprawy pszenicy, rzepaku i buraków cukrowych w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Dłoni.
Warsztaty polowe łączą wiedzę i praktykę, dlatego też cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
Dziękujemy bardzo firmie Osadkowski za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia.