WSPÓŁPRACA – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

WSPÓŁPRACA

W czwartek 22 kwietnia 2021 roku pani dyrektor Beata Nowak wraz z panem Jarosławem Mansfeldem zawiesili banner informujący o rekrutacji w ZSPT CKU w Bojanowie na jego posesji przy wjeździe do Bojanowa od strony Rawicza. Pan Jarosław Mansfeld jest właścicielem rodzinnej firmy FHU Arka, której początki sięgają roku 1994. Dwadzieścia lat w branży rolno – ogrodniczej sprawia, że jest bardzo dobrze znany i to nie tylko na rynku lokalnym. Przedsiębiorca stwarza młodym ludziom warunki rozwoju, tworzy nowe miejsca pracy, obecnie zatrudnia uczniów naszej szkoły, którzy uczą się zawodu sprzedawcy. W nowym roku szkolnym oferuje miejsca pracy dla dwóch uczniów w zawodzie sprzedawca, a także chętnie przyjmie młodzież technikum rolniczego w ramach realizacji praktyki zawodowej.

Dziękujemy panu Jarosławowi Mansfeldowi za współpracę i aktywne zaangażowanie w sprawy naszej szkoły.