Wycieczka – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wycieczka

W dniu 27 października, klasa 1TW (w ramach rozpoznawania swojego przyszłego zawodu), pojechała na wycieczkę do farmy wielbłądów i alpak w Saniach pod Żmigrodem.
Celem wycieczki była integracja grupy oraz zdobycie wiadomości o mieszkających na farmie zwierzętach, między innymi jak przystosowują się one do polskich warunków klimatycznych. Ponadto młodzież miała możliwość spróbowania świeżego mleka wielbłądziego.
Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wyjazdu i czekają na kolejną wycieczkę.
J.J. i B.J.