Wycieczka klasy 4TW – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wycieczka klasy 4TW

Świetnie ułożyła nam się pogoda w czwartek! Uczniowie czwartej klasy technikum weterynaryjnego spędzili ten dzień w lesie koło Puszczykowa, a dokładniej mówiąc w Wielkopolskim Parku Narodowym na nadwarciańskiej ścieżce dydaktycznej.
Świetnie wyjazd sprzęga się ze Światowym Dniem Mokradeł, który obchodzimy corocznie 2 lutego, co upamiętnia podpisanie konwencji ramsarskiej w 1971 roku o ochronie obszarów wodno-błotnych istotnych w skali międzynarodowej.
Uczniowie dowiedzieli się sporo o dynamice rzeki i zmianach kształtu jej koryta w czasie, zwierzętach związanych z rozlewiskami, rzeką i mokradłami oraz faunie typowej dla takich siedlisk. Ujrzeli również piękne sosny, których kształty, wielość pni i wymiary nie są typowe dla dominujących w krajobrazie leśnym lasów gospodarczych.
Wycieczka miała charakter rekreacyjny, edukacyjny, jak i poznawczy, ponieważ objęła ona wycinek „Małej Ojczyzny”, zdecydowanie warty złożenia wizyty!
SP