Wycieczka zawodowa – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wycieczka zawodowa

W dniu 19 stycznia uczniowie ZSPT CKU wraz z nauczycielami, panią Ewą Bergmann i panią Ewą Lis pojechali na wycieczkę zawodową do Poznania na Międzynarodowe Targi Rolnicze. Jest to już II Edycja Dnia Młodego Rolnika podczas targów Polagra Premiery. Reprezentanci naszej szkoły biorą udział w wykładach dotyczących trendów i nowinek technicznych w rolnictwie, zwiedzają wystawy maszyn i urządzeń rolniczych oraz promują ofertę edukacyjną ZSPT CKU w Bojanowie.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Panu Michałowi Pawliczukowi z Biura Powiatowego WIR w Rawiczu.