Wycieczka zawodowa do HR Smolice – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wycieczka zawodowa do HR Smolice

23 marca uczniowie klas I TRWr, II TR , III TW z nauczycielami przedmiotów zawodowych rolniczych uczestniczyli w wycieczce zawodowej do firmy HR Smolice sp.z o.o.Grupa IHAR.
Firma jest właścicielem ponad 140 odmian roślin uprawnych znajdujących się w produkcji nasiennej, które określić można hasłem: dobre bo polskie.
Celem wycieczki było poznanie najnowszych technologii produkcji stosowanej w nasiennictwie.
Uczniowie uczestniczyli w cyklu wykładów i szkoleń, następnie mieli możliwość zapoznania z ofertą handlową firmy oraz zobaczyli nowoczesne maszyny i urządzenia do uprawy roli, siewu, zbioru, czyszczenia i zaprawiania nasion.
Dziękujemy Panu Prezesowi HR Smolice i pracownikom firmy, za przyjęcie grupy , ciekawe szkolenia i zaprezentowanie zakładu.