Wyjazd do teatru – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wyjazd do teatru

Uczniowie klas technikum w czwartek 18 listopada pojechali na wycieczkę do Leszna. Celem było obejrzenie spektaklu pt. „Cyber Cyrano” w Teatrze Miejskim w Lesznie oraz odwiedzenie Bazyliki pw. św. Mikołaja.
W drodze z teatru do bazyliki doktor Sebastian Pilichowski pokazał uczniom Park Miejski przy placu Kościuszki, który jest pomnikiem przyrody. Uczniowie z profesorem Pilichowskim zebrali liście cypryśnika błotnego i platanu klonolistnego.
Uczniowie również oddali hołd harcerzom poległym w czasie II wojny światowej, przy olbrzymim głazie, na którym znajduje się tablica pamiątkowa zawierająca nazwiska druhów. Uczniowie wrócili do szkoły zadowoleni i podejmowali dyskusje na temat poruszony w spektaklu.