Zajęcia dla uczniów – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych