ZBIÓRKA MAKULATURY – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych