ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 03 – 04 marca 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych