Zjazd Szkół dla Dorosłych 04-05 marca 2022r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych