ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 10 – 11 marca 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych