ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 13 – 14 maja 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych